Finanční ředitel
home

Manažerské účetnictví

Učinit správné rozhodnutí v oblasti finančního řízení podniku vyžaduje znalost relevantních ekonomických dat. Běžné finanční účetnictví v rozsahu požadovaném platnou legislativou však taková data často poskytnout nedokáže. Proto je třeba nastavit účetní systém tak, aby splňoval podmínky legislativy a navíc poskytl potřebné informace pro budoucí rozhodování.

V této oblasti Vám pomůžeme zodpovědět např. tyto otázky :

  • Jak sledovat a ovlivňovat náklady?
  • Kde náklady vznikají a kdo za jejich vznik nese odpovědnost?
  • Je vhodné vytvořit vnitropodnikové útvary? Jak je řídit a motivovat?
  • Jsou nastaveny správné prodejní ceny, tzn. ceny maximalizující zisk?
  • Tvoříme správně kalkulace prodejních cen?
  • Je vhodně nastavena sortimentní skladba výrobků?
  • Je efektivně využívána kapacita výroby?
  • Fungují mechanismy kontroly plnění vytčených cílů?

© 2007  Finanční ředitel